sobota, 10 marca 2018

Soviet Voroshilovets Tractor + b-4 203mm howitzer 1/72

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz